Brak wykwalifikowanych zatrudnionych na zbycie to konsekwencja dynamicznego rozwoju naszej gospodarki, za którym nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie gościa z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie rodzimi przedsiębiorcy, poszukujący określonych nauki i odporności. Angaż Ukraińca z ostatniego roku przeprowadza się na bazie tzw. procedury uproszczonej.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Pyrzyce

Z czego zacząć?

Obywatele Ukrainy mogą stanowić przyjmowani na bazie oświadczenia pracodawcy o daniu pisania pracy cudzoziemcowi, co wybiera konieczność ubiegania się o przyjęcie na produkcję. Procedura uproszczona redukuje czas, związany załatwianiem formalności do minimum, gdyż powiatowy urząd pracy nie musi spełniać tzw. testu rynku pracy, czyli pytać czy wymagania pracodawcy mogą stanowić dokonane na własnym rynku. W oświadczeniu pracodawca musi określić, że okres zatrudnienia Ukraińca nie przekroczy 6 miesięcy w czasie kolejnych 12 miesięcy. Ponadto prace, które będzie prowadził człowiek nie mogą działać prac sezonowych, na które należy uzyskać odrębne zezwolenie. W ich sukcesie zatrudniający musi wykazać, iż nie zlokalizował na własnym rynku pracy odpowiednich kandydatów do ostatniego gatunku robót. Usługę w rekrutacji gości z Ukrainy można wziąć, dzięki specjalnym firmom rekrutacyjnym, takim jak Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo. Następnie starosta wystawia pozwolenie na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku, a gość nie może pracować mniej niż drugie kobiety, wykonujące podobną pracę. Oświadczenie godzi się z opłatą 30 zł.

zamów kuriera Expres poczta

 

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Pyrzyce

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego Ukraińca

Aby turysta mógł osiągnąć wizę na prowadzenie pracy zatrudniający musi mu wydać oryginał ww. oświadczenia. Następnie Ukrainiec dodaje go do wniosku wizowego w konsulacie w kraju swojego mocnego pobytu. W dniu podjęcia działalności przedsiębiorca musi zawiadomić pisemnie ważny dla miejsca swojej siedziby powiatowy urząd pracy, który wcześniej w czasie rejestracji wniosku wpisuje poinformowanie o powierzeniu do pisania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Jeśli Ukrainiec nie stawi się rzeczy w momencie 7 dni z dnia rozpoczęcia zatrudnienia opisanego w ewidencji oświadczeń, pracodawca jest cel poinformować właściwy urząd pracy,

zobacz również Giełda Pracy

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Pyrzyce

Gdy przejdziemy przez pierwsze formalności powinniśmy wiedzieć o tym, że:

– obcokrajowiec może robić czynność przez okres 6 miesięcy (w tryb ciągły) w terminie 12 miesięcy;

– w okresach krótszych, jednak z zastrzeżeniem, iż ich ilość nie może istnieć dłuższa niż 6 miesięcy w procesie 12 kolejnych, następujących po sobie miesięcy;

– 6 miesięcy jest miłe 180 dniom.

O czym chodzi mieć

Po upływie ważności poinformowania o daniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi można je przedłużyć, ubiegając się o przyjęcie na produkcję w ramach procedury standardowej lub uproszczonej. Skorzystanie spośród tej dodatkowej jest dodatkowe, jeśli Ukrainiec przed wniesieniem wniosku o danie dania na rolę był zaangażowany w oparciu o umowę o pracę. Ponadto stanowisko, jakie posiada obcokrajowiec pragnie być bliskie spośród tymże w oświadczeniu, umieszczanym na początku zatrudnienia. Jeśli zatrudnienie było oparte np. o umowę-zlecenie to cała ważna stanowi o moc większa i potrzebuje złożenia staroście danej o małym rynku pracy. W wypadku zmiany zachowania lub formy zatrudnienia należy zwrócić nowe oświadczenie dla turysty.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Pyrzyce

Gdzie szukać dobrych pracowników

Zatrudnienie Ukraińca przeprowadza się na bazie pisemnej umowy między obiema częściami oraz składa się z szeregiem obowiązków, podobnych kiedy w wypadku zatrudnienia Polaka, takimi jak prowadzenie podatku dochodowego i składek emerytalno-rentowych czy zgłoszenie do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo pewnych ułatwień proces zatrudnienia Ukraińca stanowi toż raczej skomplikowany, a drugim elementem jest selekcja kandydatów do pracy, co stanowi działaniem trudnym i czasochłonnym. Wiele spośród tych formie, jaki i znalezienie dobrych kandydatów pomoże załatwić Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp zoo z stolicą w Zielonej Górze, która oferuje wsparcie w badaniu dobrych wszystkich do pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Pyrzyce

zobacz również Jak Zatrudnić Pracownika z Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *